gorset


gorset
{{stl_3}}gorset {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}gɔrsɛt{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}gen {{/stl_37}}{{stl_8}}-u{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_10}}m {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}szeroki pas{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Korsett {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}element kobiecego stroju ludowego{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Mieder {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_12}}med {{/stl_12}}{{stl_14}}Stützkorsett {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.